Hình chóp đều và công thức tính thể tích các loại hình chóp đều

574
hình chóp đều

Để giúp ích cho các bạn trong việc nhận biết và tính toán các chỉ số của hình chóp đều, tudiencuocsong đã tổng hợp những kiến thức về hình chóp đều trong bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo.

hình chóp đều

1. Hình chóp đều

Hình chóp đều (hình chóp đa giác đều) là hình chóp có các mặt bên là tam giác cân, và đáy là hình đa giác đều (tam giác đều, hình vuông,…).

 • Tính chất: chân đường cao của hình chóp đa giác đều là tâm của đáy.
 • Thể tích hình chóp đều: V=1/3.S.h
  Trong đó: S là diện tích đáy, h là chiều cao
 • Thể tích hình chóp cụt đều: V=1/3.h.(B+B′+√B.B′)
  Trong đó:
  B và B’ lần lượt là diện tích của đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp cụt đều.
  h là chiều cao (khoảng cách giữa 2 mặt đáy)

2. Hình chóp tam giác đều

Hình chóp tam giác đều là hình chóp có đáy là tam giác đều, các mặt bên (hoặc cạnh bên) bằng nhau.

 • Tính chất:
  Đáy là tam giác đều
  Tất cả các cạnh bên bằng nhau
  Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
  Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (Tâm đáy là trọng tâm tam giác ABC)
  Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau
  Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau
 • Thể tích hình chóp tam giác đều SABC là VSABC=1/3.SΔABC.SO
  Trong đó: SΔABC là diện tích đáy tam giác đều ABC
  SO là đường cao kẻ từ S xuống tâm O mặt đáy ABC

3. Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông và đường cao của chóp đi qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông)

 • Tính chất:
  Đáy là hình vuông
  Tất cả các cạnh bên bằng nhau
  Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
  Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy
  Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng nhau
  Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau
 • Thể tích hình chóp tứ giác SABCD là: V=1/3.SABCD.SO
  Trong đó: SABCD là diện tích hình vuông ABCD
  SO là đường cao kẻ từ O xuống tâm đáy ABCD

Trên đây là những kiến thức về hình chóp đều, hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều và cách tính thể tích hình chóp đều . Nếu có băn khoăn hay thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé

Loading...
Loading...